Oljemarknadsrapport – juni 2023 – Analys – IEA (2023)

Köp licens

Denna tjänst inkluderar PDF-rapporten (som ger information om utbud, efterfrågan, lager, priser och raffinaderiaktivitet) och tabeller i rapporten. Prenumerationer löper över 1 eller 2 år (10 % rabatt tillämpas på 2-årsprenumerationer), från datum till datum.

Varaktighet

Användare

Platser

Kopior

 • Kvantitet

Behöver du hjälp med ditt köp? Besök vårhjälpcenter

Se om du är berättigad till rabatt.Läs mer

Begär pris

Produkten har lagts till i kundvagnen

Del avOljemarknadsrapport

Flaggskeppsrapport

juni 2023

Licens

Användarvillkor för icke-CC-material

Oljemarknadsrapport – juni 2023 – Analys – IEA (1)

Citera rapport

IEA (2023),Oljemarknadsrapport - juni 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/oil-market-report-june-2023

IEA Oil Market Report (OMR) är en av världens mest auktoritativa och lägliga källor till data, prognoser och analyser på den globala oljemarknaden – inklusive detaljerad statistik och kommentarer om oljetillgång, efterfrågan, lager, priser och raffineringsaktivitet, samt som oljehandel för IEA och utvalda länder utanför IEA.

 • Världens efterfrågan på olja kommer att växa med 2,4 mb/d 2023 till 102,3 mb/d, ett nytt rekord. Kinas återhämtning fortsätter i oförminskad takt, med dess oljeefterfrågan som nådde en rekordnivå på 16,3 mb/d i april. Icke-OECD står för 90 % av vinsterna i år, eftersom OECD:s efterfrågan förblir svag under den nuvarande lågkonjunkturen i tillverkningen. Ett allt mer ogynnsamt makroekonomiskt klimat kommer att fungera som en motvind under 2024, och eftersom den post-pandemiska återhämtningen till stor del kommer att ha sprungit ut, väntas tillväxten av oljeefterfrågan sakta ner till 860 kb/d.
 • Icke-OPEC+ leder världens utbudstillväxt till nästa år, med 1,9 mb/d 2023 och 1,2 mb/d 2024. När det gäller OPEC+ kommer den totala oljeproduktionen 2024 att minska med 200 kb/d när produktionsbegränsningar genomförs året. Den totala oljetillgången förutspås nå rekordhöga nivåer på 101,3 mb/d i år och 102,3 mb/d nästa år. I maj sjönk världens oljetillgång med 660 kb/d till 100,6 mb/d efter extra nedskärningar från vissa OPEC+-tillverkare. Saudiarabien har lovat att minska produktionen med ytterligare 1 mb/d i juli.
 • Den ryska oljeexporten sjönk med 260 kb/d i maj till 7,8 mb/d, i stort sett oförändrad från för ett år sedan. Råoljeexporten steg med 90 kb/d till 5,2 mb/d medan produktexporten sjönk med 350 kb/d till 2,6 mb/d. Kina och Indien stod för minst 56 % av den totala ryska exporten, medan transporterna till Afrika, Mellanöstern och Latinamerika stod för ytterligare 12 %. Beräknade exportintäkter sjönk med 1,4 miljarder USD till 13,3 miljarder USD, en minskning med 36 % jämfört med för ett år sedan, med genomsnittliga råoljepriser som sjunkit från 60 USD/fat i april till 55 USD/fat i maj.
 • Den globala raffinaderiets genomströmning förutspås öka med 1,8 mb/d 2023 och 1 mb/d nästa år när den är i genomsnitt 83,4 mb/d. En ytterligare nedgång i OECD-råolja nästa år mer än kompenseras av ökningen med 1,3 mb/d i icke-OECD-aktivitet. Ny kapacitet i Oman och Kuwait och riklig tillgång på rabatterad rysk råolja i Asien förvränger aktiviteten från Atlantbassängen. Raffinaderimarginalerna var stabila i maj, med uppgångar för lätta destillat från Atlanten som delvis kompenserades av svagare mellandestillat.
 • Globala observerade oljelager steg med 10 mb i april, då en minskning av olja på vatten med 15,9 mb och en minskning med 1,1 mb i icke-OECD-aktier delvis kompenserade för en ökning med 27 mb i OECD-aktier. OECD-industrins aktier steg med 33,6 mb men var fortfarande 86,4 mb lägre än femårsgenomsnittet. Preliminära maj-data visar en ytterligare lageruppbyggnad i OECD-länderna på 21,1 mb.
 • North Sea Dated sjönk med cirka 10 % i maj jämfört med april, mitt i en växande oro över effekten av hökiska centralbankspolitik på den globala ekonomin. Som ett bevis på oljans björnmarknad är det nuvarande framtida ICE Brent-priset på cirka $73/fat $50/fat under sommarens 2022 års topp. Saudiarabiens tillkännagivande om djupare produktionsnedskärningar i början av juni kunde inte hejda nedgången.

Oljemarknaderna kämpar för riktning eftersom motstridiga datapunkter grumlar utsikterna. Baisse makroekonomiska indikatorer och oro över efterfrågetillväxten krockar med återkommande oljeanvändning i viktiga konsumerande länder. Oljepriserna tycks ta sin utgångspunkt från det förstnämnda, med benchmark Nordsjödaterad handel på $73/fat - nästan hälften av högsta 2022 - trots ett hotande utbudsunderskott.

Den globala efterfrågan på olja fortsätter att trotsa det utmanande makroekonomiska klimatet och kommer att öka med 2,4 mb/d 2023, vilket överträffar förra årets ökning med 2,3 mb/d såväl som tidigare förväntningar. Kina står för 60 % av vinsterna, med skyhöga transporter och användning av petrokemiska produkter som driver uppenbar efterfrågan i april till en rekordnivå på 16,3 mb/d. Den indiska efterfrågan är lika stark med de senaste mätningarna för maj som visar både bensin och diesel som slår rekord.

Däremot är OECD-efterfrågan fortfarande svag under en pågående tillverkningsnedgång och allmänt dämpad ekonomisk tillväxt. Efter att ha tillbringat 4Q22 och 1Q23 i kontraktion, återgår OECD till dämpad tillväxt under 2Q23, med den amerikanska körsäsongen som får en stark start. I både avancerade ekonomier och utvecklingsekonomier befäster flygtrafiken i återhämtning jet/fotogens position som den främsta bidragsgivaren till den globala efterfrågan 2023 (1,1 mb/d).

Även om efterfrågan på olja förväntas fortsätta att öka, både säsongsmässigt och strukturellt under resten av året, förutses endast en marginell ökning av utbudet. I maj sjönk världens oljeproduktion med 660 kb/d till 100,6 mb/d. Djupare nedskärningar från vissa OPEC+-tillverkare startade samtidigt som produktionen från Iraks norra kurdiska region och vissa kanadensiska oljesand förblev instängda. Saudiarabien, med sin frivilliga nedskärning på 500 kb/d överenskommen i april, ledde den månatliga minskningen av världens utbud, men Den totala nedgången hävdes av en säsongsbetonad ökning av biobränslen med 330 kb/d tillsammans med högre flöden från Nigeria och andra håll. Kungariket har lovat att minska produktionen med ytterligare 1 mb/d i juli till ett tvåårigt lägsta på 9 mb/d. Riyadh avgav löftet vid OPEC+-mötet den 4 juni som rullade över blockets befintliga trottoarkanter fram till 2024 och justerade några mål för att bättre återspegla det faktiska utbudet.

När återhämtningen efter Covid i stort sett har gått sin väg, kommer den globala efterfrågetillväxten att avta till 860 kb/d nästa år. Effekten av den oöverträffade penningpolitiska åtstramningen kan ytterligare begränsa aktiviteten och begränsa de avancerade ekonomierna till ett andra år med låg tillväxt 2024. I kombination med förbättrad fordonseffektivitet och utbredd distansarbete kommer detta att leda till att OECD:s leveranser minskar. Omvänt kommer oljeanvändningen utanför OECD att fortsätta att öka. På global nivå kommer petrokemiska råvaror att ersätta flygbränsle som den främsta drivkraften, vilket står för hälften av den totala vinsten.

Också utbudstillväxten förväntas tappa fart nästa år – en ökning med 1 mb/d jämfört med 1,4 mb/d 2023. USA fortsätter att dominera utbudsökningar utanför OPEC+, men ökningarna kommer att minska från 1,9 mb/d till 1,2 mb/d 2024 när tillväxten halveras i USA:s skifferfläck. Även om justeringarna av individuella OPEC+-medlemsmål inte kommer att påverka produktionen väsentligt i år, innebär förlängningen av kvoterna till 2024 att, efter en minskning med 470 kb/d i år, kan OPEC+-produktionen falla med ytterligare 200 kb/d nästa år. Sammantaget kan detta lämna marknaden i underskott 2024, med den andra halvleken som ser särskilt tight ut.

OPEC+ råoljeproduktion1
miljoner fat per dag

april 2023
Tillförsel
maj 2023
Tillförsel
May Prod vs
Mål
maj-2023
Mål
Hållbar
Kapacitet2
Eff reservlock
vs maj3
Algeriet 1 0,97 -0,04 1.01 1.0 0,03
Angola 1,06 1.11 -0,34 1,46 1.11 -0,0
Kongo 0,28 0,28 -0,03 0,31 0,27 -0,01
Ekvatorialguinea 0,05 0,05 -0,07 0,12 0,06 0,01
Gabon 0,2 0,21 0,03 0,18 0,19 -0,02
Irak 4.09 4.09 -0,34 4,43 4,75 0,66
Kuwait 2,68 2,57 -0,11 2,68 2,83 0,26
Nigeria 1.02 1.22 -0,52 1,74 1,33 0,11
Saudiarabien 10.48 9,98 -0,5 10.48 12.25 2.27
UAE 3,32 3.2 0,18 3.02 4.2 1.0
Totalt OPEC-10 24.18 23,68 -1,74 25.42 28,0 4,35
Iran4 2,79 2,87 3.8
Libyen4 1.13 1.15 1.22 0,07
Venezuela4 0,78 0,8 0,84 0,04
Totalt OPEC 28,88 28.5 33,86 4,45
Azerbajdzjan 0,51 0,5 -0,18 0,68 0,54 0,04
Kazakstan 1,65 1,58 -0,05 1,63 1,67 0,09
Mexiko5 1,67 1,68 1,75 1,68 0,0
oman 0,84 0,8 -0,04 0,84 0,85 0,05
Ryssland 9.6 9.45 -0,37 9,83 9,98
Andra6 0,83 0,85 -0,2 1,06 0,82 0,01
Totalt icke-OPEC 15.1 14,86 -0,85 15,79 15.54 0,19
OPEC+ 19 ​​i neddragen affär4 37,61 36,86 -2,59 39,45 41,86 4,53
Totalt OPEC+ 43,98 43,36 49,4 4,64

1. Utesluter kondensat. 2. Kapacitetsnivåer kan nås inom 90 dagar och bibehållas under en längre period. 3. Utesluter stängd i iransk, rysk råolja. 4. Iran, Libyen, Venezuela befriade från nedskärningar. 5. Mexiko utesluts från efterlevnad av OPEC+. Skär endast i maj, juni 2020. 6. Bahrain, Brunei, Malaysia, Sudan och Sydsudan.

Analys

Alla analyser cirkel-pil

 • Olja 2023 Analys och prognos till 2028 Bränslerapport – juni 2023

FAQs

What is the oil market report for 2023? ›

World oil demand will grow by 2.4 mb/d in 2023 to 102.3 mb/d, a new record. China's rebound continues unabated, with its oil demand reaching an all-time high of 16.3 mb/d in April. The non-OECD accounts for 90% of gains this year, as OECD demand remains lacklustre amid the current manufacturing slump.

How much oil is left on Earth 2023? ›

World Oil Reserves

The world has proven reserves equivalent to 46.6 times its annual consumption levels. This means it has about 47 years of oil left (at current consumption levels and excluding unproven reserves).

What is the International energy Agency outlook for 2023? ›

We estimate that around USD 2.8 trillion will be invested in energy in 2023. More than USD 1.7 trillion is going to clean energy, including renewable power, nuclear, grids, storage, low-emission fuels, efficiency improvements and end-use renewables and electrification.

What is the oil demand forecast for 2030? ›

The “Accelerated” scenario projects oil demand at 91 million bpd in 2030 and 80 million bpd in 2035, while the “Net Zero” scenario sees demand dropping to 85 million bpd in 2030, and further down to 70 million bpd by 2035.

Are oil prices expected to rise in 2023? ›

We expect the Brent crude oil price will increase from $74/b in May 2023 to $79/b in September before declining slightly to average $78/b in the last three months of 2023.

What are projected oil prices for winter 2023? ›

We expect the Brent price will average $83/b in 2023 and $78/b in 2024, down from $101/b in 2022. The West Texas Intermediate (WTI) price (the U.S. benchmark price) is forecast to generally follow a similar path, averaging $77/b in 2023 and $72/b 2024.

How many years will U.S. oil last? ›

Oil Reserves in the United States

The United States has proven reserves equivalent to 4.9 times its annual consumption. This means that, without imports, there would be about 5 years of oil left (at current consumption levels and excluding unproven reserves).

How many years will the Earth's oil run out? ›

Oil can last up to 50 years, natural gas up to 53 years, and coal up to 114 years. Yet, renewable energy is not popular enough, so emptying our reserves can speed up.

How long will oil last in Earth? ›

According to the U.S. Energy Information Administration's (EIA) International Energy Outlook 2021 (IEO2021), the global supply of crude oil, other liquid hydrocarbons, and biofuels is expected to be adequate to meet the world's demand for liquid fuels through 2050.

Is oil a good investment in 2023? ›

Oil prices enter 2023 in the mid-$70s -- around the same level they were at the start of 2022. However, they've been anything but stable over the past year. Crude oil soared to a peak in the $120s after Russia's invaded Ukraine, but later receded on concerns that the global economy would slow down.

Will energy prices go down in 2023 usa? ›

Most of the electricity in the U.S. — about 40% — is produced by burning natural gas, the cost of which spiked to a 14-year-high last fall before dropping early in 2023.

What is the energy outlook for 2024? ›

WASHINGTON – Electricity generation in the U.S. will cross a critical threshold some time this year or next, according to new government projections: One-fourth of the supply will start coming from solar, wind and other renewable sources.

What year will oil demand peak? ›

The agency forecasts that global oil demand under current market and policy conditions will rise by 6% from 2022 to reach 105.7 million barrels per day in 2028 on the back of the petrochemical and aviation sectors.

Where does the U.S. get its oil? ›

Petroleum imports from Canada have increased significantly since the 1990s, and Canada is now the largest single source of U.S. total petroleum and crude oil imports. In 2022, Canada was the source of 52% of U.S. gross total petroleum imports and 60% of gross crude oil imports.

Will oil prices rise or fall in the future? ›

Brent crude oil price forecasts

Meanwhile, the ANZ WTI oil price forecast suggested the US oil to rise to $104 by the end of 2023, and stay at that level in 2024, averaging at $89 in 2023 and $104 in 2024. Fitch saw WTI crude to trade at $80 in 2023, before slowing to $70 in 2024, $60 in 2025 and $50 in 2026.

What are expected oil prices in 2023 per gallon? ›

The EIA lowered forecasts for international benchmark Brent crude and U.S. West Texas Intermediate crude oil (WTI) spot prices in the latest report. The administration expects Brent spot prices to average $78.65 per barrel in 2023, versus $85.01 per barrel previously, the EIA said.

Will oil prices go down in 2024? ›

The US Energy Information Administration forecasts the Brent crude oil spot price to average $74/bbl in 2024, $7/bbl lower than forecast in last month's Short-Term Energy Outlook.

Who is the largest exporter of oil in the world 2023? ›

Saudi Arabia has consistently been the world's top oil exporter, with an estimated 11 million barrels per day (bpd) in 2023. The country has the largest oil reserves globally, and its oil production accounts for nearly a third of the global oil supply.

What will oil prices be in 2023 and 2024? ›

The Wall Street bank revised its average Brent price forecast for 2023 to $81 per barrel from $90 earlier, and for West Texas Intermediate (WTI) to $76 a barrel from $84 previously. It also lowered its 2024 price forecasts for Brent to $83 per barrel from $98, and for WTI to $79 a barrel from $94 earlier.

Can the US survive on its own oil? ›

You see, the U.S. does produce enough oil to meet its own needs, but it is the wrong type of oil. Crude is graded according to two main metrics, weight and sweetness. The weight of oil defines how easy it is to refine, or break down into its usable component parts, such as gasoline, jet fuel and diesel.

Who has the most oil in the world? ›

Venezuela - 303.806 Billion Barrels

Venezuela holds the largest oil reserves globally, with over 300 billion barrels mainly located in the Orinoco Belt at the southern end of the eastern Orinoco River Basin.

What country has the most oil? ›

Oil Reserves FAQ

Venezuela is currently the country with the largest proven oil reserves in the world, with an estimated 300 billion barrels of oil.

What will not eventually run out? ›

Wind and solar energy

Solar energy and wind power are considered renewable natural resources, meaning as long as there's a sun in the sky (the sun fuels wind, too), we won't run out of them.

Can the world survive without oil? ›

Energy. A sudden loss of oil supplies would make it impossible to meet world energy needs. Countries have very varying stocks of natural gas which they could tap, and Johansen says such resources would be quickly depleted.

How much oil is left undiscovered? ›

That equates to somewhere in the region of 1.65 trillion barrels of proven oil reserves. Other sources up this estimate a bit, but most agree we have around 50 years left, give or take. For reference, a barrel of crude oil is about 42 gallons or about 159 liters.

Will oil be gone by 2050? ›

Production stays steady or goes down slightly in other models but in every case that the analysts modeled, the U.S. will remain a net exporter of petroleum products and natural gas through 2050.

Is the Earth still forming oil? ›

It took millions of years for it to form, and when it is extracted and consumed, there is no way for us to replace it. Oil supplies will run out. Eventually, the world will reach “peak oil,” or its highest production level. Some experts predict peak oil could come as soon as 2050.

What will replace oil? ›

Without further ado, here are the most promising fuels and alternative energy sources of the future.
 • Solar power. Solar power is one of the most promising alternatives to oil. ...
 • Wind power. Wind energy is another promising alternative to oil. ...
 • Hydropower. ...
 • Ethanol. ...
 • Geothermal power. ...
 • Biodiesel. ...
 • Nuclear energy. ...
 • Hydrogen fuel cells.
Sep 27, 2022

Is it smart to invest in oil? ›

This fossil fuel is used to generate energy, create petroleum products, and manufacture all sorts of end-user goods. This makes the oil market a lucrative investment that performs well even in times of inflation, recession, and other economic instabilities.

Is now a good time to invest in oil? ›

Crude prices could remain muted in the near term due to continued macroeconomic uncertainty and some supply and demand dynamics. However, oil appears poised to rebound later this year. This means now might be the perfect time to buy oil stocks, since many have followed oil prices lower in recent months.

Is oil a high risk investment? ›

However, because oil prices are highly volatile (and therefore high risk), they do have the potential for delivering large short term gains – if you're lucky – or big losses (if you're not). There are a number of ways to invest in oil, including direct and indirect investments.

Will gas and food prices go down in 2023? ›

Food prices are expected to grow more slowly in 2023 than in 2022 but still at above historical-average rates. In 2023, all food prices are predicted to increase 6.2 percent, with a prediction interval of 4.9 to 7.5 percent.

Will gas prices be high in 2023? ›

Though most major U.S. cities will see prices top around $4 per gallon, areas of California like San Francisco and Los Angeles could again experience near $7 gas prices again in the summer of 2023 if refineries struggle under mandates of unique formulations of gasoline.

How high will gas go in 2023? ›

GasBuddy's 2023 forecast says California may face gas prices near $7 a gallon in the summer but most cities will see prices peak at $4 a gallon.

What is the natural gas price forecast for 2023 2024? ›

Natural gas prices

The Henry Hub spot price averages around $3.40/MMBtu in 2024 in our forecast, nearly 30% higher than in 2023.

How many years of energy do we have left? ›

If we keep burning fossil fuels at our current rate, it is generally estimated that all our fossil fuels will be depleted by 2060.

What are the projections for gas prices in 2024? ›

We forecast that retail prices for regular-grade gasoline will average $3.32 per gallon (gal) in 2023 and continue to decrease to average $3.09/gal in 2024, down from $3.96/gal in 2022. We expect on-highway diesel prices to decrease to average $4.23/gal in 2023 before decreasing further to $3.70/gal in 2024.

Could oil go to $300? ›

The price of oil could climb to $300 a barrel if the world completely shuns crude oil from Russia, the country's deputy prime minister, Alexander Novak, reportedly said on Monday. His comments come as the European Union considers a ban on the purchase of Russian oil.

What will the oil peak be in 2025? ›

Our data shows a peak of 39 Gtpa in 2025, but that timeline could move up to as early as next year if the short-term macroeconomic outlook accelerates the energy transition. Last year proved a challenging one for global climate goals.

Will oil prices peak? ›

There is wide range of estimates of the point at which oil demand is likely to peak. Some projections suggest global oil demand could peak soon after 2025, others expect demand to continue to grow out to 2040 and beyond.

Where is most oil found in USA? ›

In 2021, about 71% of total U.S. crude oil production came from five states.
 • The top five crude oil-producing states and their percentage shares of total U.S. crude oil production in 2021 were:
 • Texas42.4%
 • New Mexico11.1%
 • North Dakota9.9%
 • Alaska3.9%
 • Colorado3.7%

Why does the US not use its own oil? ›

A main reason why the U.S. continues to import crude oil and refined products is that much of the infrastructure to produce oil, as well as refine and transport fuels, is in the mid-continent and U.S. Gulf Coast regions. Crude oil is not a homogenous product.

Where does the US buy most of its oil? ›

Download Table Data
Country2021 Barrels2020 Barrels
Canada1,584,2691,509,646
Mexico259,496274,757
Russia245,194197,720
Saudi Arabia156,875190,929
50 more rows

Will oil hit $100 again? ›

Oil will top $100 a barrel again this year and by 2024 we could 'have a serious problem,' says Goldman Sachs. Don't be surprised by pain at the pump. Oil will rise back above $100 a barrel this year and may face a serious supply problem in 2024 as spare production capacity runs out, according to Goldman Sachs Group Inc ...

What is the prediction for oil? ›

The production declines prompted some analysts to warn prices could surge to triple digits, with Goldman Sachs adjusting its Brent forecast up by $5 per barrel to $95 per barrel for December 2023.

What happens if oil prices keep rising? ›

Crude oil is a major economic input, so a rise in oil prices contributes to inflation, which measures the overall rate of price increases across the economy. Inflation as measured by the annual gain in the U.S. Consumer Price Index (CPI) set a 40-year high in March 2022 amid COVID-19 supply disruptions.

Will oil still be used in 2050? ›

BP says demand for oil and gas will drop dramatically by 2050 in 'decisive shift' The share of fossil fuels as a primary energy source will fall from 80 percent in 2019 to between 55 and 20 percent by 2050, according to BP's annual energy outlook report.

What will gas price be in 2050? ›

U.S. LNG exports would have an inherent but limited impact on domestic natural gas prices through the next several decades, possibly driving the Henry Hub to a range between $3.30 and $4.30/MMBtu by 2050, according to a recent U.S. Energy Information Administration (EIA) analysis.

What will replace oil in the future? ›

Solar power

It is clean and renewable, and it doesn't produce any emissions that contribute to climate change. Solar energy is also becoming increasingly affordable, thanks to advances in technology. The downside of solar power is that it requires sunlight, which isn't always available.

Which country is oil free? ›

Luxembourg has the world's highest GDP per capita but no crude reserves. Lebanon, one of the poorest nations, is in the same position. Hong Kong is one of the smallest countries in the world geographically, while Kenya is among the largest. Neither has any proven reserves.

Do we need oil to survive? ›

Most of the hundreds of thousands of years of existence of human beings transpired without crude oil, and doubtless, we'd survive in the future without it. Our lives would likely become different from today's, but whether this will be better or worse is unclear. So how and with what could we replace crude oil?

Will the world always need oil? ›

We will need to continue extracting oil and natural gas for centuries, possibly millennia. We need hydrocarbons for the building blocks of modern life: pharmaceuticals, building materials, chemicals and lubricants.

Do we still need oil? ›

We are still going to be overwhelmingly dependent on oil a decade from now. Our energy policies should reflect this reality. Go ahead and aggressively try to speed up this transition, but also recognize that oil will still be our most important commodity in a decade; probably even two decades from now.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 04/11/2023

Views: 5477

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.