Offentliga företag i Indien 2021 – komplett lista (2023)

Offentliga företag är statliga eller statligt ägda företag i Indien. De kallas även offentliga företag. Företag som är listade under Offentliga företag ägs helt eller delvis av staten. För offentliga företag bör majoriteten av deras aktier vara statligt ägda.

Mer än 51% andelar av PSU:s är under den centrala eller statliga regeringen. Baserat på om aktierna i företaget ägs av den centrala eller statliga regeringen, är PSU:er uppdelade i två. Centrala offentliga företag och statliga offentliga företag. Företag i centrala offentliga sektorn ägs helt eller delvis av Indiens regering. Statliga public service-företag ägs av delstatsregeringen.

Från början fanns det bara 5 offentliga tjänsteföretag i Indien. Nu finns det 348 nätaggregat. I den här artikeln kommer vi att diskutera den kompletta listan över offentliga tjänsteföretag i Indien. Läs hela artikeln för att veta allt om Public service-företag i Indien.

Offentliga företag i Indien 2021 – komplett lista (1)

Offentliga företag – Viktiga höjdpunkter

Det har redan diskuterats att PSU:er klassificeras som centrala offentliga företag och statliga offentliga företag. Offentliga företag ges ytterligare ekonomisk autonomi baserat på deras vinstnivå. Beroende på den vinst som görs av Central Public Service-företagen delas de upp ytterligare. De är nämligen Maharatna, navaratna och miniratna företag.

Navaratna- och miniratna-företag har fungerat i Indien redan från 1997. Maharatna-företag har kommitfunnits sedan 2007. I avsnittet nedan kommer vi att diskutera klassificeringen av PSU:er i detalj.

Klassificering av offentliga företag

Maharatnas offentliga företag

De public service-företag som omfattas av Navaratna-statusen väljs som Maharatna Public Service-företag. För att uppnå denna status måste företagen också vara noterade på den indiska börsen. Dessa företag bör också uppfylla det lägsta offentliga aktieinnehavet som fastställts av värdepappers- och börsstyrelsen i Indien.

Förutom vad som anges nedan måste vissa andra kriterier också uppfyllas för att PSU:er ska uppnå navaratna-status.

 • Det genomsnittliga totala värdet av företaget under de senaste tre åren bör vara mer än 15 000 crores
 • Årlig omsättning för public service-företaget under de senaste 3 åren måste vara mer än 2500 crores Rs
 • Också den årliga vinsten som gjorts av företaget efter skatterna under de senaste tre åren måste vara större än Rs 5000 crores.
 • Det är också obligatoriskt för PSU att ha adekvat internationell närvaro
 • För närvarande finns det nio Maharatna public service-företag. Namnen på dessa 7 företag finns också bifogade i artikeln nedan

Klicka här för att prova gratis aktuella frågor och GK-frågesporter!

Navaratnas offentliga företag

 • Det är obligatoriskt för PSU att ha miniratna I-status och schema A-notering för att företaget ska ha navaratna-status
 • Memorandum of understanding (MOU) för PSU måste vara utmärkt eller mycket bra under de senaste fem åren
 • Bortsett från poängen ovan bör PSU ha en poäng på 60 eller mer än så. Poängen för PSU är av 100 för parametrarna som anges nedan
  1. Total vinst till totalt värde
  2. Vinst för varje aktie
  3. Total vinst som omsättning
  4. Kostnad för arbetskraft till kostnad för tjänst eller produktion
  5. Jämförelse mellan sektorer
  6. Total marginal som använt medel
 • Totalt finns det 17 navratna PSU:er

Mini krig PSU

 • Miniratna Public Service-företag är uppdelade i två, Miniratna I och Miniratna II
 • För närvarande finns det 71 Miniratna PSU:er
 • Miniratna Public service-företag är de som har visat stabil vinst under de senaste tre åren. Företaget bör också ha ett positivt nettovärde
 • För att företagen ska uppnå miniratna I-status måste PSU ha genererat vinster under de senaste 3 åren. Måste också ha genererat en vinst på mer än 30 crores under något av de senaste 3 åren
 • Miniratna II PSU:s företag måste ha ett positivt nettovärde under de senaste 3 åren. Även företaget borde ha gjort vinst under de senaste 3 åren

Klara dina regeringsprovförberedelser med entri!

Offentliga företag – En komplett lista

Lista över Maharatna PSU:er

 1. Indian Oil Corporation Limited
 2. Coal India Limited
 3. Gas Authority of India eller GAIL India Limited
 4. Bharat Heavy Electricals Limited
 5. Steel Authority of India Limited
 6. Oil and Natural Gas Corporation Limited
 7. National Thermal Power Corporation eller NTPC Limited
 8. Bharat Petroleum Corporation Limited
 9. Power Grid Corporation i Indien

Lista över Navratna PSU:er

 1. Engineers India Limited (EIL)
 2. Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL)
 3. Bharat Electronics Limited (BEL)
 4. Container Corporation of India (CONCOR)
 5. National Aluminium Company (NALCO)
 6. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
 7. Neyveli Lignite Corporation Limited (NLCIL)
 8. National Buildings Construction Corporation (NBCC)
 9. National Mineral Development Corporation (NMDC)
 10. Rural Electrification Corporation (REC)
 11. Power Finance Corporation (PFC)
 12. Oil India Limited (OIL)
 13. Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)
 14. Shipping Corporation of India (SCI)

Klicka här för att få högkvalitativa videokurser för stora konkurrensutsatta prov!

Lista över Miniratna I PSU:er

 1. HUBS
 2. Mahanadi CoalFields
 3. Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
 4. Indian Trade Promotion Organisation (ITPO)
 5. HSCC Ltd
 6. Housing and Urban Development Corporation (HUDCO)
 7. Indian Rare Earths (IREL)
 8. Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)
 9. Ircon Limited
 10. Mazagon Dock Limited
 11. Kudremukh Iron Ore Company
 12. Educational Consultants India Limited (ECIL)
 13. Cochin Shipyard Limited
 14. Goa Shipyard Limited
 15. Hindustan Copper Limited
 16. HLL Lifecare Limited
 17. Hindustan tidningspapper
 18. Hindustan papper
 19. Muddringsbolag i Indien
 20. Kamarajar Port Limited
 21. Garden Reach skeppsbyggare och ingenjörer
 22. Indian Renewable Energy Development Agency
 23. Bharat Dynamics Limited
 24. Bharat Coking Coal Limited
 25. Balmer Lawrie
 26. Flygplatsmyndigheten i Indien
 27. Antrix Corporation
 28. Bro och tak
 29. Central Coalfields Limited
 30. Bharat Sanchar Nigam Limited
 31. Bharat Earth Movers Limited
 32. Chennai Petroleum Corporation
 33. Centrallagerbolaget
 34. NHPC Ltd
 35. National Seeds Corporation
 36. Mangalore Refinery och petrokemikalier begränsat
 37. MSTC Ltd
 38. MMPC Ltd
 39. Nationella gödselmedel
 40. National Small Industries Corporation
 41. Mishra Dhatu Nigam
 42. Northern Coalfields Limited
 43. RITER
 44. ONGC Videsh
 45. SJVN Ltd
 46. Rail Vikas Limited
 47. RailTel Corporation of India
 48. Pawan Hans
 49. Rashtriya Kemikalier och gödningsmedel
 50. Projekt och utveckling India Limited
 51. Numaligarh raffinaderi
 52. North Eastern Electric Power Corporation
 53. Security Printing and Minting Corporation of India
 54. Telekommunikationskonsulter Indien
 55. South Eastern Coalfields
 56. Statens handelsbolag i Indien
 57. Mineral Exploration Corporation Limited
 58. THDC Ltd
 59. Western Coalfields
 60. Vatten- och kraftkonsulttjänster

Lista över Miniratna II PSU:er

 1. MECON
 2. PEC Ltd
 3. HMT Ltd
 4. Ferro Scrap Nigam Limited
 5. Indian Medicines and Pharmaceuticals Corporation Limited
 6. National Film Development Corporation of India
 7. Konstgjorda lemmar Manufacturing Corporation of India
 8. Centrala gruvplanerings- och designinstitutet
 9. Bharat pumpar och kompressorer
 10. Broadcast Engineering Consultants Indien
 11. Central Railside Warehouse Company
 12. Ingenjörsprojekt
 13. FCI Aravali Gypsum and Minerals (India) Limited
 14. Ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) och solenergibolag i Indien
 15. Rajasthan Electronics and Instruments begränsad

Finansiella tjänster

 • Bank of Baroda
 • Indiska statsbanken
 • Punjabs nationalbank
 • Canara Bank
 • Union Bank of India
 • Punjab och Sind Bank
 • Bank of Maharashtra
 • Bank of India
 • indisk bank
 • Indiens centralbank
 • UCO Bank
 • Jammu och Kashmir Bank

Ladda ner entri för att ta gratis låtsasprov på General Awarness!

Landsbygdens banker

 • Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank
 • Andhra Pragathi Grameen Bank
 • Chaitanya Godavari Gramin Bank
 • Saptagiri Grameen Bank
 • Arunachal Pradesh Rural Bank
 • Assam Gramin Vikas Bank
 • Uttar Bihar och Dakshin Bihar Gramin Bank
 • Baroda Gujarat Gramin Bank
 • Saurashtra Gramin Bank
 • Himachal Pradesh Gramin Bank
 • Sarva Haryana Gramin Bank
 • Jharkhand Rajya Gramin Bank
 • Kerala Gramin Bank
 • Ellaquai Dehati Bank
 • J&K Grameen Bank
 • Karnataka Gramin Bank
 • Karnataka Vikas Gramin Bank
 • Madhya Pradesh Gramin Bank
 • Madhyanchal Gramin Bank
 • Manipur Rural Bank
 • Meghalaya Rural Bank
 • Vidarbha Konkan Gramin Bank
 • Maharashtra Gramin Bank
 • Mizoram Rural Bank
 • Nagaland Rural Bank
 • Punjab Gramin Bank
 • Puduvai Bharathiar Grama Bank
 • Odisha Gramya Bank
 • Utkal Grameen Bank
 • Rajasthan Marudhara Gramin Bank
 • Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
 • Tamil Nadu Grama Bank
 • Telangana Grameena Bank
 • Tripura Gramin Bank
 • Uttarakhand Gramin Bank
 • Baroda UP Bank
 • Aryavart Bank
 • Prathama UP Gramin Bank
 • Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank
 • Paschim Banga Gramin Bank
 • Bangiya Gramin Vikash Bank

Försäkringsbolag

 • Livförsäkringsbolag i Indien
 • Oriental Insurance Limited
 • New India Assurance
 • General Insurance Corporation of India
 • National Insurance Company Limited
 • United India försäkringsbolag
 • Lantbruksförsäkringsbolag i Indien

Börserna

 • Indiens nationella börs
 • Metropolitan Stock Exchange
 • Indiens internationella börs
 • Sammankopplad börs i Indien
 • Multi Commodity Exchange
 • Over the counter Exchange Of India
 • Bombay Stock Exchange
 • Nationell råvaru- och derivatbörs
 • Calcutta börsen
 • Coimbatore Stock Exchange
 • Hyderabad Securities and Enterprise Limited
 • Mangalore Stock Exchange
 • Cochin Börs
 • Saurashtra Kutch-börsen
 • Gauhati-börsen
 • Bangalore-börsen
 • Ludhiana börsen
 • Pune börs
 • Jaipur-börsen
 • Bhubaneswar-börsen
 • Madhya Pradesh-börsen
 • Madras börs
 • UP-börsen
 • Vadodara-börsen
 • Ahmedabad-börsen
 • Delhi börsen

Offentliga företag i Indien 2021 – komplett lista (2)

Vi hoppas att den här artikeln om offentliga företag var till hjälp. För fler sådana artiklar håll ögonen öppna med Entri

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 01/09/2023

Views: 6480

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.