Kan vertikalt jordbruk hjälpa mot livsmedelskrisen? (2023)

Kan vertikalt jordbruk hjälpa mot livsmedelskrisen? (1)

Vertikalt jordbruk mot livsmedelskrisen Kan vertikalt jordbruk hjälpa mot livsmedelskrisen? (2)

 • ZDFidag
 • Ukraina
 • Politik
 • Företag
 • Panorama
 • Sport
 • digital
 • Vätare
 • Nyhetsticker
 • ämnen

Du är här:

 1. zdf.de
 2. Nyheter
 3. Panorama

Högteknologi för näring :Vertikalt jordbruk mot livsmedelskrisen

vonChristina Gantner

Utgångspunkt:

Jordbruket måste snart föda nio miljarder människor. Klimatförändringar, pandemin och Ukrainakriget förvärrar problemet. Hjälp kan komma från staden av alla ställen.

Länge togs den trygga matförsörjningen för given. Men krig, kriser och klimatförändringar kan förändras så snabbt.

Inläggets längd:
29 min
Utgångspunkt:

Anders Riemann är ingen vanlig bonde: om dansken vill se hans sallads- och örtbäddar måste han först byta kläder. Han tar på sig en vit skyddsdräkt över jeans och skjorta, tar på sig engångshandskar och ett mun- och nässkydd.

Till slut sätter han in sina skor i blå överrockar. Först då kan Riemann komma in på sin arbetsplats genom en hygiensluss – en hall i utkanten av Köpenhamn som ser oansenlig ut från utsidan.

Den tidigare bankiren är grundare och verkställande direktör för "Nordic Harvest", den största vertikala gården i Europa. Hallen är hermetiskt avstängd från omvärlden så att hans sallader och örter kan växa och frodas här utan bekämpningsmedel. Detta säkerställer att inga skadliga bakterier och svampar når växterna. Herbicider, fungicider och insekticider är alltså överflödiga.

För åtta år sedan bytte företagaren sitt kontor mot en produktionshall och en kostym mot skyddskläder. "Jag var finansexpert i en investmentbank. Där kom jag på ett bonusprogram som skulle göra det möjligt för bankens anställda att fördubbla sin lön om de tillhörde de högpresterande. Men då frågade jag mig själv: Är det faktiskt okej att tjäna så mycket pengar och gör så lite för samhället?"

Bankiren bestämmer sig för att investera sina pengar klokt. Och erkänner samtidigt hur akuta problemen inom jordbruket är: den höga användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel, som skadar växter, djur och människor och förorenar grundvattnet.

Konventionellt jordbruk använder mycket vatten

Och listan fortsätter: Den enorma konsumtionen av färskvatten. Avskogning av stora skogsområden för att få ny jordbruksmark. Förstörelsen av biologisk mångfald genom monokulturer och bekämpningsmedel.

  • upptar för närvarande 38 procent av världens landyta också
  • 70 procent av sötvattnet som används och står för 30 procent av växthuseffekten.


  Källa: Food and Agriculture Organization of the United Nations

  Anders Riemann bestämmer sig för att radikalt förändra sitt liv. Han blir inomhusbonde och lär sig själv i fyra år vad som krävs för att odla växter under konstgjorda förhållanden i en byggnad utan dagsljus. 2020 är det dags.

  Basilika och raket från en hall i Köpenhamn

  Mitt i pandemin bygger han hallen för sin Vertical Farm i utkanten av Köpenhamn. Han vill säkra den urbana matförsörjningen på upp till 24 meter långa hyllor som når 14 våningar upp till hallens tak.

  Ruccola, spenat och basilika växer inte i jorden här - de rotar direkt i vatten som är infunderat med näringsämnen. Detta gör det lättare för växterna att komma åt näring, vilket sparar på gödselmedel.

  Dessutom återvinner Anders Riemann vätskan, vilket minskar vattenförbrukningen med 95 procent jämfört med att odla i jord.

  Fotosyntes med LED-dioder

  Solljuset, som är oumbärligt för växternas tillväxt ute, ersätter han med cirka 20 000 ljuspaneler i utrymmena mellan hyllorna. Flera miljoner LED-dioder med speciella färgspektra möjliggör den vitala fotosyntesen av växterna och stimulerar bladtillväxt.

  Elen till detta kommer från vindenergi – den förser hela den danska huvudstaden med klimatneutral energi. Och spillvärmen från LED-panelerna säkerställer rätt temperatur i hallen. Temperaturen i hallen ligger konstant mellan 22 och 26 grader.

  Vertikal gård: Sallad växer snabbare

  Eftersom den konstgjorda solen alltid skiner inomhus växer salladen snabbare än utomhus. Den vertikala bonden skördar mycket oftare än konventionella bönder: "Vi kan producera till samma kostnad som en dansk bonde ute på fältet. Men vi skördar var 22:e dag. Det betyder cirka 15 skördar om året. Medan en dansk odlare ibland två gånger - och ibland bara en gång om året."

  På grund av sin närhet till staden kan gården leverera stormarknader på mycket kort tid. Mer än 100 stormarknader säljer redan Riemanns sallader och örter.

  20 inomhusgårdar skulle kunna försörja hela Danmark

  Danmark importerar för närvarande cirka 70 procent av sina bladgrönsaker från utlandet. Enligt prognoser från Nordic Harvest skulle 20 sådana inomhusgårdar kunna täcka alla landets bladgrönsaksbehov. "Just nu medKoronaoch denUkraina krigetblir tydligt: ​​matförsörjningen är sårbar”, säger företagaren.

  ”Därför behöver vi matproduktion i städerna, som en del av infrastrukturen.” Med sin Vertical Farm vill Anders Riemann göra pionjärarbete och främja utveckling. Han är optimistisk att hallar som hans snart kommer att bidra till säker och hälsosam kost i städer runt om i världen.

  Kan vertikalt jordbruk hjälpa mot livsmedelskrisen? (3)

  Nya exportvägar i Ukrainakriget - Rumäniens gamla sätt mot spannmålsbristen?

  Sedan Ukrainakriget har det funnits spannmålsbrist i stora delar av världen. För att återansluta spannmålsmagasinet vill Rumänien nu återaktivera gamla rutter – men tiden börjar rinna ut.

  av Britta Hilpert

ZDF idag hemsida

Lades till i bevakningslistan Kom ihåg färdig Betygsatt! betyg borttaget Lades till i bevakningslistan Kom ihåg färdig Kopiera inbäddningskod HTML-kod för att bädda in videon som sparats i urklippet. Observera attVillkorav ZDF.

Min ZDF - registrering

skapa ett nytt konto

Logga in med ARD-konto

Om du redan har ett ARD-konto kan du använda det för att logga in här.

Min ZDF – skapa ett nytt konto

Glömt ditt lösenord?

Obs: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig för ditt ZDF-konto.

Glömt ditt lösenord?

Om vi ​​känner till e-postadressen du angett kommer du inom kort att få ett e-postmeddelande från oss med information om hur du återställer ditt lösenord.

Tilldela nytt lösenord

Fält markerade med * måste fyllas i

Du kan nu ställa in ditt nya lösenord.

lösenordet ändrat

Ditt lösenord har ändrats. Du kan nu logga in med det nya lösenordet.

Din registrering lyckades

Välkommen till "Mitt ZDF"! Om vi ​​känner till e-postadressen du angett kommer du att få ett e-postmeddelande från oss inom kort. Vänligen bekräfta länken i detta e-postmeddelande inom 24 timmar för att slutföra din registrering.

Registreringen kontrolleras

Vänta ett ögonblick medan aktiveringen är klar.

Din registrering lyckades

Kul att du är här. Du kan nu använda "Mein ZDF" till fullo.

Hoppsan, registreringen misslyckades

Tyvärr fungerade inte aktiveringen av ditt konto. Aktiveringslänken kan ha gått ut eller så finns det tekniska problem.

Försök igen

hoppsan!

Tyvärr går det inte att registrera sig just nu. Vänligen försök igen senare.

Min ZDFtivi-profil skapades framgångsrikt!

Ha kul med My ZDFtivi!

Till 'My ZDFtivi'

Du har loggat ut med den här enheten.

Du har loggat ut från en annan enhet, du kommer att loggas ut automatiskt.

Ditt konto har raderats, du kommer automatiskt att loggas ut.

Göra ålderskontroll?

För att titta på åldersbegränsade program när som helst på dygnet kan du nu utföra en ålderskontroll. För detta behöver du din ID-handling.

För åldersverifiering

Varning

Du är på väg att lämna barnområdet. Vill du verkligen det?

Om du lämnar barnområdet flyttar du med dina föräldrars profil i ZDFmediathek.

En notis!

Du byter till barnområdet och går vidare med din barnprofil.

Kan vertikalt jordbruk hjälpa mot livsmedelskrisen? (4)

Sekretessinställningar

Nu vill vi visa dig sekretessinställningarna. Antingen har du aktiverat en annonsblockerare eller liknande i din webbläsare, som förhindrar detta, eller så är din internetuppkoppling för närvarande avbruten. Om du vill se och redigera sekretessinställningarna, kontrollera om en annonsblockerare eller liknande är aktiv i din webbläsare och stäng av den. Tills dess kommer standardinställningarna att användas när du använder ZDFmediathek. Detta innebär att kategorierna "Obligatoriskt" och "Obligatoriskt resultatmätning" är tillåtna. Du kan få mer information i vår dataskyddsdeklaration.

Kan vertikalt jordbruk hjälpa mot livsmedelskrisen? (5)

Sekretessinställningar

Nu vill vi visa dig sekretessinställningarna. Du kan ha aktiverat en Ad/Script/CSS/Cookiebanner blockerare eller liknande i din webbläsare, vilket förhindrar detta. Om du vill använda webbplatsen utan begränsningar, kontrollera om ett plugin eller liknande är aktivt i din webbläsare och stäng av det.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 30/07/2023

Views: 5463

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.