Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (2023)

Innehåll Dölj

1 Installationsmanual

1.1HardiePlank Lap Siding

3SKÄRNINGSINSTRUKTIONER

4 ALLMÄNNA KRAV:

5INSTALLATION: LEDBEHANDLING

6 KRAV PÅ RÄTTNING OCH BLINKNING

7 KRAV FÖR FÄSTNINGAR*

8ALLMÄNNA FÄSTNINGSKRAV

(Video) Install HARDIE BOARD Fiber Cement Siding BY YOURSELF Gecko Gauge Clamps ONE MAN How to CUT Concrete

9PNEUMATISK FÄSTNING

10MÅLNING

12 relaterade inlägg

Installationsmanual

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (1)

HardiePlank Lap Siding

VIKTIGT: UNDERLÅTANDE ATT FÖLJA JAMES HARDIE SKRIVNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER OCH ATT FÖLJA TILLÄMPLIGA BYGGNINGSKODER KAN BRUTA LOKALA LAGAR, PÅVERKA BYGGKUVERTS PRESTANDA OCH KAN PÅVERKA GARANTITÄCKNING. UNDERLÅTANDE ATT UPPFYLLA ALLA HÄLSO- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER NÄR MAN SKÄRAR OCH INSTALLERAR DENNA PRODUKT KAN RESULTERA I PERSONSKADA. BEKRÄFTA ATT DU ANVÄNDER KORREKT HARDIEZONE®-PRODUKTINSTRUKTION FÖRE INSTALLATION GENOM ATT BESÖKA HARDIEZONE.COM ELLER RING 1-866-942-7343 (866-9-HARDIE)

FÖRVARING OCH HANTERING:

Förvara plant och förvara torrt och täckt före installation. Att installera sidospår vått eller mättat kan resultera i krympning vid stumfogarna. Bär plankor på kanten. Skydda kanter och hörn från brott. James Hardie ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig förvaring och hantering av produkten.

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (2)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (3)SKÄRNINGSINSTRUKTIONER

UTOMHUS

 1. Placera skärstationen så att luftflödet blåser bort damm från användaren och andra i närheten av skärområdet.
 2. Skär med någon av följande metoder:
  a. Bäst: Cirkelsåg utrustad med ett HardieBlade®-sågblad och ett anslutet vakuumdammuppsamlingssystem. Saxar (manuella, pneumatiska eller elektriska) kan också användas, rekommenderas inte för produkter tjockare än 7/16 tum.
  b. Bättre: Cirkelsåg utrustad med en dammuppsamlingsfunktion (t.ex. Roan® såg) och ett HardieBlade sågblad.
  c. Bra: Cirkelsåg utrustad med ett HardieBlade sågblad.

INOMHUS
Slipa eller skär INTE med en motorsåg inomhus. Skär med sax (manuell, pneumatisk eller
elektriska) eller skår- och snäppmetoden, rekommenderas inte för produkter som är tjockare än 7/16 tum.

 • Torka INTE damm; använd vått dammskydd eller vakuum för att samla upp damm.
 • För maximal dammminskning rekommenderar James Hardie att du använder de "bästa" skärmetoderna. Följ alltid utrustningstillverkarens instruktioner för korrekt funktion.
 • För bästa prestanda vid sågning med en cirkelsåg rekommenderar James Hardie att du använder HardieBlade® sågblad.
 • Gå tilljameshardiepros.comför ytterligare rekommendationer för skärning och dammkontroll.

VIKTIG:Occupational Safety and Health Administration (OSHA) reglerar arbetsplatsens exponering för kiseldioxiddamm. För byggarbetsplatser har OSHA ansett att kapning av fibercement med en cirkelsåg med en bladdiameter mindre än 8 tum och ansluten till ett kommersiellt tillgängligt dammuppsamlingssystem enligt tillverkarens instruktioner resulterar i exponeringar under OSHAs tillåtna exponeringsgräns (PEL) för respirabelt kristallint kiseldioxid, utan behov av ytterligare andningsskydd.

(Video) How to Cut and Install Fiber-Cement Siding | This Old House

Om du är osäker på hur du ska följa OSHAs regler för kiseldamm, kontakta en kvalificerad industrihygienist eller säkerhetspersonal eller kontakta din James Hardie tekniska säljare för hjälp. James Hardie ger inga utfästelser eller garanterar att antagandet av en viss skärpraxis kommer att säkerställa din efterlevnad av OSHA-regler eller andra tillämpliga lagar och säkerhetskrav.

VIKTIG:För att förhindra skador på droppkanten bör extra försiktighet iakttas vid borttagning av plankor från pallen, vid hantering och vid montering med överlappsmått. Se ytterligare hanteringskrav på sidan 4.

ALLMÄNNA KRAV:

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (4)

 • HardiePlank® lap sidospår kan installeras över stagna trä- eller stålreglar, 20 gauge (33 mils) minimum till 16 gauge (54 mils) max, fördelade på maximalt 24 in o.c. eller direkt till
  minst 7/16 i tjock OSB-mantel. Se Allmänna fastsättningskrav. Ojämnheter i inramning och mantel kan spegla genom den färdiga applikationen. Korrigera oegentligheter
  innan du installerar sidospår.
 • Information om installation av James Hardie-produkter på icke spikbara underlag (t.ex. gips, skum, etc.) finns i JH Tech Bulletin 19 påwww.jamehardie.com
 • En vattenbeständig barriär krävs i enlighet med lokala byggnormer. Den vattentäta barriären måste installeras på lämpligt sätt med genomträngning och övergångsblandning i enlighet med lokala byggnormer. James Hardie tar inget ansvar för vatteninfiltration. James Hardie tillverkar HardieWrap® Weather Barrier, en icke-vävd icke-perforerad hushölje¹, som uppfyller byggnormernas krav.
 • Intilliggande färdiga grader måste luta bort från byggnaden i enlighet med lokala byggregler – vanligtvis minst 6 tum under de första 10 fot.
 • Använd inte HardiePlank lap sidospår i Fascia eller Trim applikationer.
 • Installera inte James Hardie-produkter, så att de kan förbli i kontakt med stående vatten.
 • HardiePlank lap sidospår får endast installeras på plana vertikala väggar.
 • För större projekt, inklusive kommersiella projekt och flerfamiljsprojekt, där väggens spännvidd är betydande i längd, bör designern och/eller arkitekten ta hänsyn till värmeutvidgningskoefficienten och produktens fuktrörelse i sin design. Dessa värden finns i den tekniska bulletinen "Expansion Characteristics of James Hardie® Siding Products" påwww.jameshardie.com.
 • James Hardie Building Products tillhandahåller installations-/vindlastinformation för byggnader med en maximal medeltakhöjd på 85 fot. För information om installationer över 60 fot, vänligen kontakta JH tekniska support.

INSTALLATION: LEDBEHANDLING

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (5)
En eller flera av följande gemensamma behandlingsalternativ krävs enligt koden (enligt referens 2009 IRC R703.10.2)

 • A. Ledblinkande (James Hardie rekommenderas)
 • B. Tätning* (fogning rekommenderas inte för ColorPlus av estetiska skäl eftersom
  Caulking och ColorPlus kommer att vädra olika.
  Av samma anledning ska du inte täta spikhuvuden på ColorPlus-produkter.)
 • C. "H" fogskydd

Notera:Fältmålning över tätning kan ge en glansskillnad jämfört med den fältmålade PrimePlus. *Se avsnittet Tätning i dessa instruktioner.

¹För ytterligare information om HardieWrap® Weather Barrier, kontakta James Hardie på 1-866-4Hardie ellerwww.hardiewrap.com

KRAV PÅ RITNING OCH BLINKNING

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (6)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (7)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (8)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (9)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (10)

FÄSTNINGSKRAV*

Se tillämplig ESR-rapport online för att avgöra vilket fästelement som uppfyller dina vindlastdesignkriterier.

Blindspikning är den föredragna installationsmetoden för HardiePlank® produkter för höftbeklädnad. Ansiktsspikning bör endast användas där det krävs enligt koden för områden med stark vind och får inte användas i samband med blindspikning (se JH Tech bulletin 17 för undantag vid reparation).

BLIND SPIKNING

Naglar – träram

 • Siding spik (0,09 tum skaft x 0,221 tum HD x 2 tum lång)
 • 11ga. takspik (0,121 tum skaft x 0,371 tum HD x 1,25 tum lång)

Skruvar – Stålram

 • Ribbstickat wafer-huvud eller motsvarande (nr 8 x 1 1/4 tum lång
  x 0,375 tum HD) Skruvarna måste tränga in i 3 gängor i metallramen.

Spikar – Stålram

 • ET & F Panelfast®-spik eller motsvarande (0,10 tum skaft x 0,313 tum HD x 1-1/2 tum lång)
  Spikar måste penetrera minst 1/4 tum in i metallramen.

OSB minst 7/16 tum.

 • Siding spik (0,09 tum skaft x 0,215 tum HD x 1-1/2 tum lång
 • Ribbad Wafer-head eller motsvarande (nr 8 x 1 5/8 tum lång x 0,375 tum HD).

ANSIKTSSPIKNING

Naglar – träram

 • 6d (0,113 tum skaft x 0,267 tum HD x 2 tum långt)
 • Sidspik (0,09 tum skaft x 0,221 tum HD x 2 tum lång)

Skruvar – Stålram

 • Ribbstickat Bugle-head eller motsvarande (nr 8-18 x 1-5/8 tum lång x
  0,323 tum HD) Skruvarna måste penetrera 3 gängor i metallramen.

Spikar – Stålram

 • ET & F-stift eller motsvarande (0,10 tum skaft x 0,25 tum HD x 1-1/2 tum lång)
  Spikar måste penetrera minst 1/4 tum in i metallramen.

OSB minst 7/16 tum.

 • Sidspik (0,09 tum skaft x 0,221 tum HD x 1-1/2 tum lång)

*Se även Allmänna fastsättningskrav; och när du överväger alternativa fästalternativ, se James Hardies Technical Bulletin USTB 5 – Fästtips för HardiePlank Lap Siding.

(Video) Installing HardiePlank® cladding & HardieTrim® - full version

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (11)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (12)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (13)

Laminatark som ska tas bort omedelbart efter installation av varje kurs för ColorPlus®-produkter.

Hörn med nålstöd får endast göras för estetiska ändamål. Finish naglar rekommenderas för pin-backs. Skärspik med huvuden är tillåtna. Placera pin-backs inte närmare än 1 tum från plankändar och 3/4 tum från plankkant till min. 3/8 tum träkonstruktionspanel. Pin-backs är inte en ersättning för blind- eller ansiktsspikning.

ALLMÄNNA FÄSTNINGSKRAV

Fästelement måste vara korrosionsbeständiga, galvaniserade eller rostfritt stål. Elektrogalvaniserade är acceptabla men kan uppvisa för tidig korrosion. James Hardie rekommenderar användning av varmgalvaniserade spikar av hög kvalitet. James Hardie är inte ansvarig för korrosionsbeständigheten hos fästelement. Fästanordningar i rostfritt stål rekommenderas när du installerar James Hardie®-produkter nära havet, stora vattendrag eller i mycket fuktiga klimat.

Tillverkare av ACQ- och CA-skyddsmedelsbehandlat trä rekommenderar distansmaterial eller andra fysiska barriärer för att förhindra direktkontakt av ACQ- eller CA-konserveringsbehandlade trä- och aluminiumprodukter. Fästelement som används för att fästa HardieTrim Tabs till konserveringsmedelsbehandlat trä ska vara av varmförzinkat galvaniserat stål eller rostfritt stål och i enlighet med 2009 IRC R317.3 eller 2009 IBC 2304.9.5

 • Se tillämplig produktutvärdering eller listning för korrekt typ av fästelement och placering för att uppnå specificerade designvindlaster.
 • OBS: Publicerade vindlaster kanske inte är tillämpliga på alla områden där lokala byggregler har specifik jurisdiktion. Konsultera James Hardies tekniska tjänster om du är osäker på tillämplig överensstämmelsedokumentation.
 • Dra fästelement vinkelrätt mot sidospår och inramning.
 • Fästhuvuden ska sitta tätt mot sidospår (inget luftutrymme).
 • OBS: Närhelst en konstruktionsdel är närvarande, bör HardiePlank fästas med jämnt avstånd till konstruktionselementet. Borden som tillåter direkt till OSB eller plywood bör endast användas när traditionell inramning inte är tillgänglig.

KANTBEHANDLING
Täta, måla eller grunda alla fältkanter. James Hardie touch-up kit krävs för att bättra upp ColorPlus-produkter.

TÄTNING
För bästa resultat använd en elastomer fogtätning som överensstämmer med ASTM C920 Grade NS, klass 25 eller högre eller en latex fogtätning som uppfyller ASTM C834. Tätning/tätningsmedel måste appliceras i enlighet med fogmassa/tätningsmedelstillverkarens skriftliga instruktioner.
Notera:vissa tätningstillverkare tillåter inte "verktyg".

PNEUMATISK FÄSTNING

James Hardies produkter kan spikas för hand eller fästas med ett pneumatiskt verktyg. Pneumatisk infästning rekommenderas starkt. Ställ in lufttrycket så att fästet sitter tätt mot ytan på sidospåren. En infälld montering på det pneumatiska verktyget rekommenderas. Detta kommer att hjälpa till att kontrollera djupet som spiken drivs. Om det är svårt att ställa in spikdjupet, välj en inställning som under driver spiken. (Kör under drivna spikar tätt med en slät hammare – Gäller inte för montering på stålram).

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (14)

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (15)

MÅLNING

ANVÄND INTE bets, olja/alkydbasfärg eller pulverlack på James Hardie®-produkter. Fabriksgrundade James Hardie-produkter måste målas inom 180 dagar efter installationen. 100 % akryltäckfärg rekommenderas. Måla inte när det är blött. För appliceringsmängder se färgtillverkarens specifikationer. Back-rolling rekommenderas om sidospåren är sprayad.

COLORPLUS®-TEKNIK TOTNING, TOUCH-UP & LAMINAT

 • Försiktighet bör iakttas vid hantering och skärning av James Hardie ColorPlus®-produkter. Under installationen använd en våt mjuk trasa eller mjuk borste för att försiktigt torka bort eventuella rester eller byggdamm som finns kvar på produkten, skölj sedan med en trädgårdsslang.
 • Rätta till hack, repor och spikhuvuden med hjälp av ColorPlus® Technology touch-up applikator. Bättring bör användas sparsamt. Om stora ytor kräver bättring, byt ut det skadade området mot ett nytt HardiePlank® lap sidospår med ColorPlus® Technology.
 • Laminatplåt måste tas bort omedelbart efter montering av varje bana.
 • Avsluta icke-fabriksklippta kanter i trimning där det är möjligt, och täta. Färgmatchade caulks finns tillgängliga från din ColorPlus®-produktåterförsäljare.
 • Behandla alla andra skurna kanter som inte är fabrikat med hjälp av ColorPlus Technology-kantbeläggningar, tillgängliga från din ColorPlus-produktåterförsäljare.

Notera: James Hardie garanterar inte användningen av tredje parts touch-up eller färger som används som touch-up på James Hardie ColorPlus-produkter.

Problem med utseende eller prestanda som härrör från användning av tredje parts bättringsfärger eller färger som används som bättring som inte är James Hardie-bättringar kommer inte att täckas av James Hardie ColorPlus begränsade finishgaranti.

TÄCKNINGSDIAGRAM/UPPSKATTNINGSGUIDEAntal 12 fot plankor, inkluderar inte avfall

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (16)

Detta täckningsdiagram är tänkt som en vägledning. Den faktiska användningen är beroende av variabler som byggnadsdesign. James Hardie tar inget ansvar för över- eller underbeställning av produkten.

MÅLNING JAMES HARDIE® SIDOR OCH TRIMPRODUKTER MED COLORPLUS® TEKNOLOGI

Vid ommålning av ColorPlus-produkter rekommenderar James Hardie följande angående ytbehandling och applicering av topplack:

 • Se till att ytan är ren, torr och fri från damm, smuts eller mögel
 • Repriming är normalt inte nödvändigt
 • 100 % akryltäckfärg rekommenderas
 • ANVÄND INTE bets, olja/alkydbasfärg eller pulverlackering på James Hardie®-produkter.
 • Applicera ytskikt i enlighet med färgtillverkarens skriftliga instruktioner angående täckning, appliceringsmetoder och appliceringstemperatur
 • Täta INTE nagelhuvudena när du använder ColorPlus-produkter, se avsnittet ColorPlus touch-up

YTTERLIGARE HANTERINGSKRAV

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (17)

VIKTIG:För att förhindra skador på droppkanten bör extra försiktighet iakttas vid borttagning av plankor från pallen, vid hantering och vid montering med överlappsmått. Plankor är sammankopplade på pallen, därför bör de tas bort från pallen horisontellt (sida till sida) för att tillåta plankor att låsa upp sig själva från varandra.

SILICA VARNING

(Video) How to Install Fiber-Cement Siding | This Old House

FARA: Kan orsaka cancer om damm från produkten andas in. Orsakar skador på lungor och andningsorgan genom långvarig eller upprepad inandning av damm från produkten. Se det aktuella produktsäkerhetsdatabladet före användning. Faran förknippad med fibercement uppstår från kristallin kiseldioxid som finns i damm som genereras av aktiviteter som skärning, bearbetning, borrning, fräsning, sågning, krossning eller på annat sätt nötning av fibercement, och vid rengöring, bortskaffande eller flyttning av dammet. När du utför någon av dessa aktiviteter på ett sätt som genererar damm måste du (1) följa OSHA-standarden för kiseldioxiddamm och/eller annan tillämplig lag, (2) följa James Hardies skärinstruktioner för att minska eller begränsa frigörandet av damm; (3) varna andra i området för att undvika att andas in damm; (4) vid användning av mekanisk såg eller höghastighetsskärverktyg, arbeta utomhus och använd dammuppsamlingsutrustning; och (5) om inga andra dammkontroller finns tillgängliga, bär en dammmask eller andningsskydd som uppfyller NIOSH-kraven (t.ex. N-95 dammmask). Under rengöring, använd en väl underhållen dammsugare och ett filter lämpligt för att fånga upp fint (respirabelt) damm eller använd våtrengöringsmetoder – torrsopa aldrig.

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding (18)VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive respirabel kristallin kiseldioxid, som är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. För mer information gå tillP65Warnings.ca.gov.

IGENKÄNNANDE:I enlighet med ICC-ES Evaluation Report ESR-2290, är ​​HardiePlank® höftspån erkänd som ett lämpligt alternativ till det som specificeras i 2006, 2009, 2012 och 2015 International Residential Code for One and Two-Family Dwellings, och 2006, 2009 , 2012 & 2015 International Building Code. HardiePlank lap sidospår är också erkänt för tillämpning i följande: City of Los Angeles Research Report No. 24862, State of Florida Product Approval FL#13192, Miami-Dade County Florida NOA No. 17-0406.06, U.S. Dept. of HUD Materials Release 1263f, Texas Department of Insurance Product Evaluation EC-23, City of New York MEA 223-93-M och California DSA PA-019. Dessa dokument bör också konsulteras för ytterligare information om denna produkts lämplighet för specifika tillämpningar.

© 2019 James Hardie Building Products, Inc. Alla rättigheter reserverade TM, SM och ® anger varumärken eller registrerade varumärken som tillhör James Hardie Technology Limited.

Produktgarantier, säkerhetsinformation och ytterligare installationsinformation finns påjameshardiepros.com

Läs mer om denna manual och ladda ner PDF:

HardiePlank Lap Siding Installationsmanual –Optimerad PDF
HardiePlank Lap Siding Installationsmanual –Original PDF

Frågor om din manual? Skriv i kommentarerna!

relaterade inlägg

 • Installationshandbok för torktumlare

  Installationshandbok för torktumlare - Ladda ner [optimerad] Installationshandbok för torktumlare - Ladda ner

 • IKEA MALM Installationsmanual

  IKEA MALM Installationsmanual IKEA MALM Installationsmanual - Ladda ner [optimerad] IKEA MALM Installationsmanual - Ladda ner

 • Com4Tel Client/Server Installationsmanual

  Com4Tel Client/Server - Optimerad PDF Com4Tel Client/Server - Original PDF

 • OVE Tivoli 137 Installationsmanual

  (Video) HardiePlank vs. Vinyl Siding (Risk vs. Reward)

  OVE Tivoli 137 Installationsmanual - Optimerad PDF OVE Tivoli 137 Installationsmanual - Original PDF

FAQs

Installationsmanual för HardiePlank Lap Siding? ›

Hardie board siding costs anywhere from $4.70 to $8.50 per square foot of material installed on a home. If you were to replace siding on an average size home of 2,500 square feet, you could expect to pay anywhere from $13,700 to $25,000 in total installation and replacement costs.

How much does it cost to install Hardie board lap siding? ›

Hardie board siding costs anywhere from $4.70 to $8.50 per square foot of material installed on a home. If you were to replace siding on an average size home of 2,500 square feet, you could expect to pay anywhere from $13,700 to $25,000 in total installation and replacement costs.

What is the standard overlap for HardiePlank siding? ›

James Hardie Fiber Cement Siding Design

The “Exposure” or Reveal means how much of the lap siding is visible. The standard new construction siding and most economic option is a 7” reveal exposure (8 1/4” James Hardie Plank board with a 1 ¼” overlap per James Hardie Elite Contractor Preferred Guidelines).

What was the main problem with fiber cement board siding? ›

Fiber Cement is Difficult to Install

Cutting fiber cement siding generates respirable crystalline silica, a known human carcinogen. Inhaling too much silica can lead to silicosis, lung cancer, and COPD. Visit www.silica-safe.org for more information.

What do you put behind Hardie plank siding? ›

Joint flashing: James Hardie recommends that a slip sheet (joint flashing) is installed behind each butt joint in the siding. This is a 6” wide piece of weather resistive material to make sure that no water gets through.

Which method of nailing is recommended for installing Hardie plank lap siding? ›

James Hardie prefers and recommends installation of HardiePlank® lap siding by the blind nailing technique, such that fasteners are hidden by the course above. Fasteners shall be installed between 1 in. and 3/4 in. from the top edge and no closer than 3/8 in.

How long does Hardie lap siding last? ›

Hardie Board siding is a greater financial investment than vinyl siding, but it lasts longer too. So as you consider this aspect of your decision, realize you will enjoy this outstanding siding for up to 50 years.

Is Hardie Plank worth it? ›

Hardie Board, also known as Hardie Plank, is a great option for those looking for durable and long-lasting siding material. It's made to withstand harsh weather conditions, so you can be sure it will look great for years to come. Hardie Board is also affordable and easy to care for compared to other types of siding.

Does Hardie board increase value of home? ›

James Hardie Siding Does Increase the Resale Value of Your Home. Whether or not if you're deciding to sell your home, having James Hardie Siding is going be one of the best investments you'll ever make. According to Family Handyman, you can recoup as much as 76% of the upfront cost of it upon the sale of your home.

Should there be a gap between Hardie board siding? ›

When James Hardie siding products butt into wood-based materials, a 1/8" gap will allow for expansion and contraction of the wood-based product. Caulks and Sealants: James Hardie recommends the use of caulks and sealants that remain permanently flexible.

Do you need a gap between Hardie board? ›

Run the siding to the HardieTrim® board leaving a 1/8 in. gap between the siding and trim. The bottom of the siding should be kept even with the bottom of the trim, or if desired, the trim may extend below the bottom of the siding. But the siding should never hang below the trim.

What size nails for Hardie board lap siding? ›

TIP: Stainless steel fasteners are recommended when installing James Hardie products. Corrosion-resistant siding nails 11/4 in. long should be used to apply individual HardieShingles® to minimum 7/16 in. OSB rated sheathing.

What is the downside to Hardie board? ›

Hardie board is close, but the one drawback of Hardie board siding is upfront costs. This material is heavier than vinyl, which means installation requires more labor and specialized installation. The material itself is also more costly than most vinyl options.

What is the problem with Hardie planks? ›

Materials like Hardie siding can trap moisture, causing panel damage, rot, and even mold growth. Moisture can also cause the siding's paint to crumble, swell, crack, and peel. One of the reasons why this kind of siding absorbs moisture is the nature of how it was installed.

Do you need insulation under Hardie siding? ›

James Hardie siding and trim products can be installed over solid-foam insulation board up to 1-in. thick. Caution should be taken as irregularities and unevenness in framing, sheathing, foam and other wall assembly components, including under driven nails, can telegraph through to the finished siding and trim.

Do you use nails or screws for HardiePlank? ›

What type of fastener do you recommend for floor and wall applications of HardieBacker® cement board? In compliance with the tile industry, James Hardie recommends 1-1/4'' long galvanized or stainless steel roofing nails (0.121'' shank x 3/8'' HD) or 1-1/4'' long corrosion resistant ribbed waferhead screws (No.

What is the difference between Hardie board and HardiePlank? ›

The James Hardie brand produces high-quality fiber cement siding products, often called Hardie Board or HardiePlank. These terms are often interchanged with fiber cement. However, these brand name James Hardie products typically cost more than lower grade siding.

Should fiber cement siding be caulked? ›

Moisture can cause wood siding to warp, rot, and weaken, so sealing up gaps with caulk is absolutely essential to ensure a long product lifespan. When it comes to caulking fiber cement siding, this extra step can certainly help strengthen the siding against moisture.

What is the best nail for Hardie plank? ›

What nails do you use for Hardie siding? For Hardie siding, it's recommended to use stainless steel or hot-dipped galvanized nails. You can either nail by hand or use a pneumatic nailer. However, it's best to use a pneumatic nailer for speed and consistency.

Should you face nail Hardie siding? ›

While there may be different requirements for the vertical battens, otherwise with just a few exceptions such as pin-backs at the bottom edge of the first course of siding and some trim details, there should be NO exposed nails with Hardi Board siding. siding is normally blind-nailed.

What kind of nails do you use for Hardie lap siding? ›

James Hardie recommends the use of quality, hot-dipped galvanized nails. James Hardie is not responsible for the corrosion resistance of fasteners. Stainless steel fasteners are recommended when installing James Hardie® products near the ocean, large bodies of water, or in very humid climates.

How long does it take to install HardiePlank siding? ›

According to the James Hardie Siding Best Practices manual, selecting HardiePlank® siding puts your installation into the average category. Therefore, you can expect installation to take an average of 10 to 12 days. If the siding needs painting, expect the job to last an additional five days.

How often should you paint hardiplank siding? ›

Aluminum siding, as well as stucco, should be repainted every five years on average. Fiber cement, especially HardiePlank, can go 10 or even 15 years between paintings. It needs to be primed and given more than one coat and done by a professional, as with any painting job.

Is HardiePlank waterproof? ›

The HardiePlank siding is made with a human-made mix of strong materials and wood fiber for years of worry-free, maintenance-free service. Fiber cement siding is waterproof, fire-resistant, and insectproof.

Does hardiplank break easily? ›

However, the makeup and strength of fiber cement make Hardie Board siding more resistant to heavy impacts. It will not crack or dent and is one of the best ways to protect your home's exterior from storm damage.

Is HardiePlank hard to install? ›

Although the thickness of Hardie boards makes them exceptionally durable, it also makes them extremely cumbersome to install. Usually, a team of two or more contractors will work together to complete a fiber cement siding replacement. It's not a one-person job.

Which is cheaper HardiePlank or vinyl siding? ›

Vinyl is less expensive than Hardie board, and it's cheaper to install, as well. One reason for vinyl being more affordable is the production process.

Can you pressure wash Hardie board siding? ›

Don't use a high-pressure power washer to get the job done, as it turns out a low-pressure hose and a soft medium bristle (nonmetal) brush is the best way to remove dirt and debris from James Hardie® siding and trim.

What is the life expectancy of Hardie board? ›

Their warranty covers Hardie siding for 30 years and trim boards for 15 years. However, it is true that it can last beyond then when properly installed and cared for. Although Hardie siding can last for a lifetime on your home, you must choose the right contractor to install it correctly.

How much does it cost to put Hardie board on a 2500 square foot house? ›

$15,000 to $32,500

Should Hardie lap siding be caulked? ›

Caulking at the horizontal overlaps is not recommended because it impedes these drainage and drying mechanisms inherent to lap siding.

Does Hardie lap siding expand and contract? ›

Fiber cement (complying with ASTM C1186), as do all building materials, expands and contracts with changes in relative humidity and temperature. James Hardie recommends designing for this type of movement on buildings with long runs of continuous siding.

Should you paint both sides of Hardie siding? ›

All sides of the Hardie Board are painted (even the edges) and therefore the entire board is completely sealed. (Although Hardie Board comes from the factory without the back of the board primed, according to James Hardie's support department, they say you can prime and paint the entire board.)

Do you need house wrap under Hardie board? ›

It's important to have it professionally wrapped to ensure a smooth surface. You can also replace old vinyl or wood siding with Hardie board siding. Properly installed house wrap under James Hardie board siding will last as long as your house.

Does Hardie board go on top of drywall? ›

Tip. In wet areas, never install cement board directly over drywall or green board. Instead, first, remove the existing surface material, then install the cement board over the studs and membrane, as applicable.

Do you tape the seams on Hardie board? ›

For tile backer boards such as Durock, Wonderboard, Hardiebacker, Permabase, and others the seams between the board need to be treated with 2-inch alkali-resistant mesh tape. Then a coat of thinset gets flat troweled over the seam. What this does is tie the two boards together and help prevent flexing.

How far apart do you screw Hardie board? ›

Using the screw pattern as a guide, fasten your HardieBacker Cement Board with nails or screws every 8” on center over the entire surface. 4. Keep screws between ⅜” and ¾” from board edges and 2” from board corners.

Can you use a framing nailer for Hardie siding? ›

The answer is, yes. Framing nail guns can be used for siding installation, if the nail being used is long enough to attach the siding firmly to your exterior wood sheathing. While it's recommended to always use a siding nail gun for siding installation, in a pinch, you may be able to use a framing nailer instead.

Does Hardie siding have to be nailed to studs? ›

HardieNails boast a 0.300 full round head, . 117 diameter and the same withdrawal strength as a 2-1/4” nail. The fastener's engagement in the wood creates a mechanical bond, which imparts a high-load capacity, so there's actually no need to attach them to a stud.

Is Hardie board 100% waterproof? ›

100% Waterproof Cement Backer Board*

exceptional performance and rock solid protection for your customers, your work, and your reputation. Hardie® Backer Board with HydroDefense® Technology helps protect tile installations and wall cavities from moisture penetration.

Does mold grow on Hardie board? ›

James Hardie siding doesn't need to be cleaned very often. It is resistant to mold, mildew, and fading but can get dirty over time. Luckily, it's extremely easy to clean.

How much does it cost to reside a house with HardiePlank? ›

Hardie board siding costs anywhere from $4.70 to $8.50 per square foot of material installed on a home. If you were to replace siding on an average size home of 2,500 square feet, you could expect to pay anywhere from $13,700 to $25,000 in total installation and replacement costs.

What happens if HardiePlank gets wet? ›

James Hardie siding and trim products must be kept dry at all times prior to installation. If products become saturated before they are installed, the following problems may occur: OPEN JOINTS DUE TO SHRINKAGE If installed wet, joints between planks may open up requiring repair or replacement.

What is the most common problem with fiber cement siding? ›

Cutting fiber cement siding generates respirable crystalline silica, a known human carcinogen. Inhaling too much silica can lead to silicosis, lung cancer, and COPD. Visit www.silica-safe.org for more information.

What causes hardiplank to crack? ›

Moisture Deterioration

Water damage is a prevalent cause of warping, buckling, or cracking siding. Unfortunately, if your home lacks proper waterproofing, wind-driven rain and heavy snow can sneak beneath your boards, causing both your home's exterior and structure to deteriorate.

Can you install Hardie siding directly to studs? ›

James Hardie siding and trim products can be installed over braced wood or steel studs spaced at a maximum of 24 in. on center or directly to 7/16 in. thick OSB or equivalent sheathing. These products can also be installed over solid-foam insulation board up to 1 inch thick.

Is Hardie siding tax deductible? ›

This can be expensed as a repair. If the Hardie Board was installed on your personal residence, then the IRS will not allow a deduction for this new siding. However, you may be eligible for a Residential Energy Credit if you added insulation during the process of replacing your siding.

Do you nail or screw Hardie siding? ›

What type of fastener do you recommend for floor and wall applications of HardieBacker® cement board? In compliance with the tile industry, James Hardie recommends 1-1/4'' long galvanized or stainless steel roofing nails (0.121'' shank x 3/8'' HD) or 1-1/4'' long corrosion resistant ribbed waferhead screws (No.

Can you install Hardie lap siding directly to studs? ›

James Hardie siding and trim products can be installed over braced wood or steel studs spaced at a maximum of 24 in. on center or directly to 7/16 in. thick OSB or equivalent sheathing. These products can also be installed over solid-foam insulation board up to 1 inch thick.

How do you fasten fiber cement siding? ›

Fiber cement siding can be nailed by hand or with a pneumatic nailer. It can also be attached using corrosion resistant screws. Use hot-dipped galvanized or stainless steel nails. Nails should penetrate through the sheathing and at least 1” into studs.

Do you fill nail holes in Hardie board? ›

Headless nails are meant to install the Hardie trim boards, so they sink slightly into the board. Then, the nail holes are properly caulked in to smooth out the hole. This is the proper installation for Hardie boards.

Do you have to pre drill Hardie board? ›

Since Hardie board is a cement-based product, it is important to use screws designed for use with cement-based products. In addition, drill a pilot hole before attaching the screws to prevent them from stripping out the hole in the Hardie board.

Do you need anchors for Hardie PLank? ›

The Hardie PLank shouldn't be too thick. If so then pre-drill. No need for an anchor.

Do you leave a gap between Hardie board siding? ›

Run the siding to the HardieTrim® board leaving a 1/8 in. gap between the siding and trim. The bottom of the siding should be kept even with the bottom of the trim, or if desired, the trim may extend below the bottom of the siding. But the siding should never hang below the trim.

Can you use screws to install HardiePlank siding? ›

Screws are the best type of fastener for Hardie board siding. Hardie board is a type of fiber cement siding, and screws provide the best hold in this type of material.

Do you caulk seams on fiber cement siding? ›

Caulk is usually used with fiber-cement siding to prevent water intrusion at the butt joints.

Do I need to predrill fiber cement siding? ›

Fiberboard cement siding can be hand-nailed, but because it's so much harder and more brittle than wood, you have to predrill holes near any edge.

What is the best tool to use for securing fiber cement siding? ›

Masonry Bit or a Carbided Tipped Hole Saw

A masonry bit or hole saw is another essential tool needed for fiber cement siding installation.

Does Hardie need to be nailed to studs? ›

HardieNails boast a 0.300 full round head, . 117 diameter and the same withdrawal strength as a 2-1/4” nail. The fastener's engagement in the wood creates a mechanical bond, which imparts a high-load capacity, so there's actually no need to attach them to a stud.

Do I have to put thinset under cement board? ›

Not only is thinset a critical component underneath cement board but the other critical component is the fasteners. And you won't have the fasteners if you are trying to install it over concrete. On the bright side, there are some options for concrete subfloors.

What kind of thinset do you use for cement board seams? ›

MAPEI recommends the use of MAPEI Porcelain Tile Mortar, MAPEI Large-Format Floor & Wall Tile Mortar or MAPEI Large Tile & Stone Mortar as thin-set under the cement board.

Videos

1. STARTER! & how to install it
(Mr. Kongable)
2. Best way to cut Fiber Cement Siding | EZ Shear Cutter
(bullettools)
3. How to hang things on vinyl siding - Installing security camera, solar panel, motion sensor & more!
(Frakking Creations)
4. How to Install Stucco
(QUIKRETE)
5. Building a Tiny Workshop: Stucco Siding
(Make it Goode)
6. How to Install Cypress Bevel Siding
(SouthernCypress)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 20/10/2023

Views: 5495

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.